Salderen | zonnepanelen | terugleveren
Door Categorieën: Blogs

De dynamische wereld van zonne-energie heeft de afgelopen tijd een opmerkelijke verschuiving ondergaan. Wat eens werd aangemoedigd door overheidsinitiatieven lijkt nu te worden getemperd, en de vraag rijst of zonnepanelen nog wel zo’n interessante investering zijn in het jaar 2023.

Het landschap van zonne-energie is veranderd. Terwijl de overheid ooit consumenten aanmoedigde om zonnepanelen te omarmen, lijkt het er nu op dat zij de voet op de rem hebben gezet. Bovendien eisen energieleveranciers nu een vergoeding van hun klanten voor de teruglevering van stroom. Dus, temidden van deze ontwikkelingen, is het eigenlijk nog steeds de moeite waard om zonnepanelen aan te schaffen?

Het lijkt erop dat bezitters van zonnepanelen het ene na het andere voordeel moeten opgeven. Het salderingsbeleid zal vanaf 2025 mogelijk worden afgebouwd en recent nieuws van Vandebron bracht de introductie van een ‘boete’ voor teruggeleverde stroom met zich mee. Maar wat betekent dit nu werkelijk voor de terugverdientijd? Zal deze aanzienlijk toenemen?

Vereniging Eigen Huis, die 800.000 leden vertegenwoordigt, stak meteen van wal en verkondigde dat zonnepanelenbezitters zich “overrompeld” voelen door het nieuws over de stroomterugleveringsheffing van energiemaatschappij Vandebron. Zonne-energiebedrijf Soly ondervroeg meer dan 1600 deelnemers en ontdekte dat 85 procent het als onterecht beschouwt om te betalen vanwege vermeende overbelasting van het elektriciteitsnet. Sterker nog, eenzelfde percentage gaf aan over te stappen naar een andere energieleverancier als elders de “boete” lager zou zijn.

Is het dan nog steeds een lucratieve keuze om in zonnepanelen te investeren? Absoluut, aldus Milieu Centraal, een voorlichtingsorganisatie op het gebied van duurzaamheid. Hoewel de terugverdientijd in zekere mate zal oplopen, blijft het beperkt. Mariken Stolk, een expert in duurzame energie, legt uit: “Op dit moment bedraagt de terugverdientijd ongeveer acht jaar, en dit zal in de toekomst stijgen naar tien jaar.” Ze houdt rekening met verschillende factoren, zoals de prijs van zonnepanelen, het stroomverbruik en de geleidelijke afbouw van saldering. “Maar laten we niet vergeten dat we niet alleen gefocust moeten zijn op de terugverdientijd. Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Dat betekent dat je nog 15 jaar overhoudt waarin de panelen rendement opleveren. Dat is een aanzienlijke periode.”

Hoewel zonnepaneelbezitters begrijpelijkerwijs bezorgd zijn en het gevoel hebben dat ze voordelen moeten inleveren, mogen deze zorgen de voortgang van de verduurzaming van Nederland niet vertragen, zegt Stolk. Ze erkent dat de onzekerheid begrijpelijk is, maar benadrukt dat het nog steeds financieel aantrekkelijk is om zonnepanelen te installeren. Ze voegt eraan toe dat de netoverbelasting vooral grote bedrijven of zonneparken treft, terwijl de gemiddelde consument vrijwel altijd energie aan het net zal kunnen leveren.

Waarom zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk zijn:

1. Duurzame Energiebron: Zonnepanelen blijven een duurzame en milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken. Het verminderen van de CO2-uitstoot en het vermijden van milieuvervuiling blijven cruciale redenen om te investeren in zonne-energie.

2. Energieonafhankelijkheid: Door je eigen zonne-energie op te wekken, verminder je jouw afhankelijkheid van het traditionele elektriciteitsnet. Dit betekent dat je minder gevoelig bent voor fluctuerende energieprijzen en mogelijke stroomuitval.

3. Lagere Energiekosten: Hoewel de volledige terugleververgoeding zal worden afgebouwd, zal de energie die je direct zelf verbruikt, nog steeds bijdragen aan aanzienlijke besparingen op je energierekening.

4. Energieopslag: Investeren in batterijopslag is een slimme zet. Hierdoor kun je overdag overtollige energie opslaan om ’s nachts te gebruiken. Dit minimaliseert je afhankelijkheid van het net en maximaliseert de zelfconsumptie. (Meer weten over energieopslag? Zie onze accu pagina! KLIK HIER)

5. Energieverbruik Optimaliseren: Pas je energieverbruik aan op de momenten dat de zon schijnt. Overweeg het gebruik van apparaten zoals wasmachines en vaatwassers tijdens zonnige uren om direct te profiteren van de opgewekte energie.

6. Slimme Energiebeheersystemen: Installeer slimme energiebeheersystemen die automatisch energieverbruik optimaliseren. Deze systemen kunnen bijvoorbeeld apparaten uitschakelen wanneer er te veel energie wordt geproduceerd.

Zonnepanelen blijven een slimme keuze, zelfs te midden van veranderende omstandigheden. Ze bieden duurzame energie, verminderen afhankelijkheid van traditionele elektriciteitsnetten en zorgen voor lagere energiekosten. Door gebruik te maken van strategieën zoals energieopslag, energieoptimalisatie en slim energiebeheer, kunnen huiseigenaren nog steeds het maximale halen uit hun zonnepanelen en tegelijkertijd bijdragen aan een groenere toekomst.

Voor deze artikel is er informatie gebruikt afkomstig van De Limburger