Omvormers kwetsbaar voor cyberaanvallen en storingen? | Easy Energy Zonnepanelen

De paniek omtrent cyberaanvallen en storingen bij omvormers vraagt om duidelijkheid voor de gebruikers van zonnepanelen. In dit artikel geven wij meer duidelijkheid over recente ontwikkelingen en wat je zelf kan doen om jouw omvormers extra goed te beveiligen.

Hoe werkt een omvormer?
Omvormers zijn essentiële componenten van zonne-energiesystemen, omdat ze gelijkstroom omzetten in wisselstroom die kan worden gebruikt in huizen en bedrijven. Ze spelen dus een cruciale rol bij het optimaliseren van de opbrengst van zonnepanelen en het bewaken van het systeem. Lees hier meer over hoe micro-omvormers precies werken.

Amvormers | Easy Energy Zonnepanelen

Cyberaanvallen op omvormers
Volgens een recente onderzoek kunnen deze omvormers worden gemanipuleerd door cybercriminelen, ofwel hackers genoemd. De onderzoekers ontdekten dat bepaalde omvormers kwetsbaar zijn voor bekende kwetsbaarheden en zwakke beveiligingsmechanismen. Door gebruik te maken van deze zwakke punten, kunnen hackers de omvormers op afstand overnemen en controle krijgen over de werking ervan.

De potentiële gevolgen van een dergelijke hack zijn natuurlijk verontrustend. Naast de economische schade die kan worden veroorzaakt door het verlies van energieopbrengst, kan het ook de stabiliteit van het elektriciteitsnet beïnvloeden. Als meerdere omvormers tegelijkertijd worden gehackt, kan dit leiden tot een grootschalige storingen in het energiesysteem, verminderde opbrengst van zonnepanelen en zelfs schade aan de omvormers zelf.

Hoe bescherm je jouw omvormer(s) voor deze cyberaanvallen? 
De zonnepanelen industrie groeit enorm snel en daarom is het van essentieel belang om de beveiligingsmaatregelen te verbeteren en de risico’s op cyberaanvallen te minimaliseren. Om dit probleem aan te pakken, is de samenwerking tussen fabrikanten, installateurs en beveiligingsexperts noodzakelijk. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun omvormers worden ontworpen met sterke beveiligingsmechanismen en regelmatig updates ontvangen om bekende kwetsbaarheden te verhelpen. Installateurs moeten daarentegen zorgvuldig controleren op mogelijke zwakke punten en ervoor zorgen dat de systemen correct zijn geconfigureerd en beveiligd. Tot slot moeten ook de gebruikers van zonne-energie-installaties zich bewust zijn van de beveiligingsrisico’s en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

De extra maatregelen die gebruikers kunnen ondernemen, zijn:

  • Het gebruiken van een sterk wachtwoord
  • Regelmatig de firmware van de omvormers updaten

Het is belangrijk om te benadrukken dat het hacken van zonne-energiesystemen geen alledaags probleem is en dat de overgrote meerderheid van de installaties veilig en betrouwbaar functioneert. Het onderzoek dient echter als een waarschuwing en een stimulans om de beveiliging van zonne-energiesystemen te verbeteren en de industrie vooruit te helpen op een duurzame en veilige manier.

Cybersecurity van Enphase micro-omvormers
Enphase zet zich in voor cybersecurity om de veiligheid van data- en zonne-energietechnologieën te waarborgen. Ze hanteren een meerlaagse aanpak met focus op geïntegreerde beveiliging, interne/externe tests, samenwerking met de industrie, continue dreigingsanalyse en privacybescherming. Enphase streeft naar een veilig en betrouwbaar energiemodel.

Cybersecurity | Easy Energy Zonnepanelen

Enphase’s toewijding aan cybersecurity wordt gekenmerkt door vijf belangrijke punten:

  1. Geïntegreerde beveiligingsontwikkeling: Enphase voert actieve beveiligingsmaatregelen in tijdens het bouwen, testen en implementeren van nieuwe producten, diensten en platforms, evenals bij het bijwerken van bestaande. Ze nemen cybersecurity-beoordelingen en analyses serieus om passende beheersmaatregelen op te nemen.
  2. Interne en externe beveiligingstests: Enphase voert uitgebreide beveiligingstests uit met behulp van interne en externe expertise om te voldoen aan cybersecuritynormen en om dreigingen en risico’s aan te pakken die zich voordoen.
  3. Samenwerking met de industrie: Enphase werkt samen met partners om trends te evalueren, bedreigingsinformatie te delen en normen vast te stellen die energiesystemen beschermen. Samenwerking bij cybersecurity-uitdagingen helpt hen het vertrouwen van het publiek in de sector te behouden.
  4. Continue dreigings- en risicoanalyse: Enphase identificeert voortdurend nieuwe en evoluerende dreigingen en risico’s door middel van samenwerking en het delen van beveiligingsinformatie. Ze implementeren cybersecurity-controles om de veiligheid en beveiliging te verbeteren.
  5. Bewustzijn en bescherming van privacy: Enphase’s privacybeleid benadrukt hun toewijding aan klanten en partners wat betreft het verzamelen, gebruiken en beschermen van hun gegevens.

Enphase erkent de noodzaak van een sterke focus op cybersecurity om  klanten te beschermen. De micro-omvormers van Enphase zijn daarom ook specifiek getest om te voldoen aan alle internationale regelgeving, waaronder de regels die volgend jaar van kracht worden van de Nederlandse Autoriteit voor Digitale Infrastructuur, bekend als “Rijksinspectie Digitale Infrastrustuur” (RDI).

Lees ook: Wat zijn de voordelen van Enphase micro-omvormers?